Czyściec

CZYŚCIEC to miejsce z najsłabszymi instrukcjami (znajdują się tu instrukcje, które uzyskały co najmniej 5 głosów oraz których ocena negatywna jest większa niż 90%). Instrukcje znajdujące się w czyściu mają 14 dni na wybronienie się, jeżeli instrukcja będzie się znajdowała w czyściu dłużej niż 14 dni - to będzie usuwana z naszej bazy.

Czyściec oraz nasz system oceniania ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu instrukcji, praktycznej wiedzy, znajdującej się w portalu Instrukcja.pl.

Teraz każdy z użytkowników jest Moderatorem i może decydować, które instrukcje są wartościowe i pomocne, a które nie.


Brak instrukcji w tej kategorii