Instrukcja bezdotykowego dozownika mydła

Instrukcja do bezdotykowego dozownika mydła firmy Tv Products

Podobne instrukcje


Odsłon:  755  Data dodania:  2012-10-29 13:04:15 
Czy ta instrukcja jest pomocna ?

Opis:

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i zakup tego produktu w sklepie wysyłkowym Tv Products. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego posługiwania się produktem. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Ważne
Przygotowanie produktu do pierwszego użycia
1. Włóż baterie do dozownika a zbiornik napełnij mydłem lub żelem (zwróć uwagę na oznaczenia MIN i MAX).
2. Załącz dozownik.
3. Wsuń dłoń pod kranik i odczekaj, aż usłyszysz, że pompka się wyłączyła.
Powtórz ten krok 3 – 8 razy, do momentu, w którym z dozownika zacznie wydobywać się mydło.

Ważne informacje:
Dozownik jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach. Wysoka temperatura może mieć niekorzystny wpływ na jego funkcjonowanie. Dozownik może być napełniany mydłem w płynie lub żelem do mycia ciała. Do napełniania nie można używać mydła w piance, mydła w stanie stałym, balsamów do ciała lub kremów, które
zawierają ziarenka. Może dojść do uszkodzenia pompki. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Ostrzeżenia
Dozownik jest odporny na działanie wilgoci, ale nie wolno zanurzać go w wodzie, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie wolno myć dozownika pod bieżącą wodą, aby uniknąć korozji, która może być wynikiem wniknięcia wody do wnętrza urządzenia. Dozownik można wycierać wilgotną szmatką. Dozownik należy stawiać/zawieszać prosto w pozycji pionowej. Nie wolno podczas napełniania pojemnika mieszać mydła z wodą, aby uniknąć problemów podczas automatycznego dozowania mydła. Dozownik nie nadaje się do wykorzystania w celach komercyjnych. Jeżeli dozownik nie będzie używany przez dłuższy okres, należy poróżnić go z mydła, aby nie doszło do zapchania się kranika.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie baterii alkalicznych odpowiedniej wielkości i typu. Nie wolno mieszać ze sobą baterii nowych i wyczerpanych oraz baterii różnych typów. W przypadku, gdy baterie są wyczerpane lub dozownik nie będzie używany przez dłuższy okres, należy wyjąć baterie z urządzenia.

Wkładanie i wymiana baterii
1. Przed włożeniem baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującej się od spodu
dozownika.
3. Włóż 4 szt. baterii 1,5 V typu AAA, zwróć uwagę na prawidłową
biegunowość.
Napełnianie zbiornika
1. Przełącz wyłącznik znajdujący się od spodu urządzenia
w pozycję OFF.
2. Umieść kciuk w rowku na wierzchu zbiornika i otwórz pokrywę
pociągając ją w górę.
3. Napełnij zbiornik do poziomu oznaczonego MAX lub poniżej i załóż pokrywę z powrotem.
PL
Nie wolno napełniać zbiornika powyżej poziomu oznaczonego MAX, ani nie pozwolić na to, żeby poziom mydła
zszedł poniżej wartości minimalnej MIN.

Sposób użycia
1. Ustawienia dotyczące dawkowania:
- można wybrać jeden s dwóch okresów dawkowania – dłuższy / krótszy,
- przygotowanie produktu do pierwszego użycia: Włóż baterie do dozownika a zbiornik napełnij mydłem lub żelem
(zwróć uwagę na oznaczenia MIN i MAX).
Załącz dozownik. Wsuń dłoń pod kranik i odczekaj, aż usłyszysz, że pompka się wyłączyła. Powtórz ten krok 3 – 8 razy,
do momentu, w którym z dozownika zacznie wydobywać się mydło.

Wskazówka:
Czynności te należy także wykonać w przypadku, gdy dozownik nie był używany przez dłuższy okres.
Działanie automatycznego dawkowania:
- wsuń dłoń pod kranik, czujnik podczerwieni wykryje ją i dozownik automatycznie poda dawkę mydła,
- zapali się lampka LED wewnątrz zbiornika,
- pod kranik należy wsunąć cała dłoń, a nie tylko palce,
- ilość podawanego mydła może być różna,
- mydła o większej gęstości są podawane w mniejszych dawkach, natomiast dawki mydeł o mniejszej gęstości są
większe.

Wyłączanie urządzenia
- wyłącznik należy przełączyć w pozycję OFF.
Rozwiązywanie problemów
1. Jeżeli dozownik w trakcie pracy podaje mydło zbyt wolno, należy sprawdzić, czy kranik nie jest zapchany. Jeżeli
kranik jest zapchany, należy przeczyścić go wilgotną szmatką.
2. Jeżeli dozownik podaje za małe dawki mydła, należy wykonać następujące czynności: Upewnij się, czy baterie nie są
wyczerpane. Jeżeli tak, wymień je. Mydło może być za gęste. Jeżeli tak, należy je rozrzedzić.
3. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres, wsuń dłoń pod kranik i odczekaj, aż usłyszysz, że pompka
się wyłączyła.
Powtórz ten krok 3 – 8 razy, do momentu, w którym z dozownika zacznie wydobywać się mydło.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów
zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie,
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich
akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
Dodaj do ulubionych Zgłoś naruszenie regulaminu

Komentarze (0)


Aby dodać komentarz musisz się zalogować.


Brak komentarzy

Instrukcje od TVPRODUCTS