Instrukcja Casio 2879 2889 3091 PL spolszczona - Instrukcja.pl

Instrukcja Casio 2879 2889 3091 PL spolszczona

W pełni spolszczona instruckja Casio 2879-2889-3091

Podobne instrukcje


Odsłon:  60708  Data dodania:  2011-07-07 09:24:08 
Czy ta instrukcja jest pomocna ?

Opis:

Zegarek CASIO W-201/202/HDD-600

( moduł 2879/2889/3091 )
Wskazówki ogólne


Zmianę trybów pracy zegarka umożliwia przycisk B.

· Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku L powoduje podświetlenie tarczy zegarka.
2. Godzina i data


Tryb Timekeeping umożliwia ustawianie i wyświetlanie bieżącej godziny i daty.1. Nacisnąć w trybie Timekeeping przycisk A. Spowoduje to uruchomienie migania cyfr sekund, co wskazuje na aktywność

ekranu ustawiania.

2. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie wyboru w przedstawionej

poniżej sekwencji:

Sekundy, godzina, minuty, rok, miesiąc, dzień, dzień tygodnia

3. Gdy dane ustawienie miga, naciskanie przycisku C powoduje jego zmianę.

Naciśnięcie przycisku C w czasie, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59, powoduje wyzerowanie tego wskazania

oraz dodanie jednej minuty. W zakresie od 0 do 29 zliczanie minut nie ulega zmianie.

4. Nacisnąć przycisk A dla wyjścia z ekranu ustawiania.

Rok można ustawić w zakresie 2000 ~ 2099. Wbudowany kalendarz uwzględnia różne długości miesięcy oraz lata

przestępne. Po jednokrotnym ustawieniu daty nie ma potrzeby powtarzania tej operacji w przyszłości, z wyjątkiem sytuacji

wymiany baterii.

Przełączanie pomiędzy 12-godzinnym a 24-godzinnym wskazaniem czasu

Aby zmienić wskazanie czasu (12-godzinne lub 24-godzinne) naciskać w trybie Timekeeping przycisk C.

W formacie 12-godzinnym, dla godzin w zakresie od południa do 11:59 po południu, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik P.

Dla godzin w zakresie od północy do 11:59 przed południem, wskaźnik P nie jest wyświetlany.

W formacie 24-godzinnym czas jest wyświetlany w formie 24-godzinnej (zakres: 00:00 ~ 23:59). Wybranie formatu


1. Nacisnąć w trybie Timekeeping przycisk A. Spowoduje to uruchomienie migania cyfr sekund, co wskazuje na aktywność

ekranu ustawiania.

2. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie wyboru w przedstawionej

poniżej sekwencji:

Sekundy, godzina, minuty, rok, miesiąc, dzień, dzień tygodnia

3. Gdy dane ustawienie miga, naciskanie przycisku C powoduje jego zmianę.

Naciśnięcie przycisku C w czasie, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59, powoduje wyzerowanie tego wskazania

oraz dodanie jednej minuty. W zakresie od 0 do 29 zliczanie minut nie ulega zmianie.

4. Nacisnąć przycisk A dla wyjścia z ekranu ustawiania.

Rok można ustawić w zakresie 2000 ~ 2099. Wbudowany kalendarz uwzględnia różne długości miesięcy oraz lata

przestępne. Po jednokrotnym ustawieniu daty nie ma potrzeby powtarzania tej operacji w przyszłości, z wyjątkiem sytuacji

wymiany baterii.

Przełączanie pomiędzy 12-godzinnym a 24-godzinnym wskazaniem czasu

Aby zmienić wskazanie czasu (12-godzinne lub 24-godzinne) naciskać w trybie Timekeeping przycisk C.

W formacie 12-godzinnym, dla godzin w zakresie od południa do 11:59 po południu, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik P.

Dla godzin w zakresie od północy do 11:59 przed południem, wskaźnik P nie jest wyświetlany.

W formacie 24-godzinnym czas jest wyświetlany w formie 24-godzinnej (zakres: 00:00 ~ 23:59). Wybranie formatu 24-

godzinnego powoduje pojawienie się na wyświetlaczu wskaźnika 24 (dla modułu 2879) lub 24H

(dla modułu 2889).

Wskaźniki P i 24 (24H) nie są wyświetlane przy bieżącej godzinie na ekranach trybów Alarm oraz Dual Time.

Ustawiony w trybie Timekeeping format czasu (12h / 24h) dotyczy również wszystkich pozostałych trybów.3. Alarm

Gdy alarm jest włączony, osiągnięcie ustawionego czasu powoduje wygenerowanie dźwięku alarmu. Możliwe jest również

ustawienie Sygnału Pełnej Godziny, co powoduje, że zegarek generuje podwójny sygnał

o każdej pełnej godzinie zegarowej.

Wszystkie opisane w poniższym rozdziale operacje wykonuje się w trybie Alarm, do którego się wchodzi poprzez naciskanie

przycisku B.

Obsługa alarmu

O ustawionej godzinie na około 10 sekund generowany jest sygnał dźwiękowy (we wszystkich trybach).

Aby ustawić czas uruchomienia alarmu

1. Przytrzymać w trybie Alarm wciśnięty przycisk A do momentu aż zaczną migać cyfry godziny alarmu, co wskazuje na

aktywność ekranu ustawiania.

Operacja ta powoduje automatycznie załączenie alarmu.

2. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie wyboru pomiędzy godziną a minutami.

3. Gdy dane ustawienie miga, naciskanie przycisku C powoduje zwiększanie wartości.

Podczas ustawiania alarmu z wykorzystaniem 12-godzinnego formatu czasu, należy zwrócić uwagę na wskaźnik pory dnia: P

(godzina po południu) lub brak wskaźnika (godzina przed południem).

4. Nacisnąć przycisk A dla wyjścia z ekranu ustawiania.

Aby wyłączyć dźwięk alarmu

Nacisnąć dowolny przycisk.

Aby załączyć / wyłączyć alarm i Sygnał Pełnej Godziny

Naciskanie w trybie Alarm przycisku C powoduje cykliczne przełączanie dostępnych ustawień.

Wskaźnik załączenia alarmu miga podczas generowania dźwięku alarmu.

Oba wskaźniki (alarmu i Sygnału Pełnej Godziny) są wyświetlane we wszystkich trybach.


Aby przetestować alarm

Aby usłyszeć dźwięk alarmu przytrzymać w trybie Alarm wciśnięty przycisk C.


4. Stoper

Stoper umożliwia pomiar upływu czasu, międzyczasów oraz dwóch finiszów.

Zakres stopera to 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekundy. Stoper kontynuuje zliczanie czasu po osiągnięciu swojego limitu

począwszy od zera (lub do czasu jego zatrzymania).

Zliczanie czasu jest kontynuowane nawet po wyjściu z trybu Stopwatch.

Wyjście z trybu Stopwatch w momencie, gdy na wyświetlaczu zamrożony jest czas podziału, powoduje jego wyzerowanie

oraz powrót do pomiaru upływu czasu.

Wszystkie opisane w poniższym rozdziale operacje wykonuje się w trybie Stopwatch, do którego się wchodzi poprzez

naciskanie przycisku B.

Pomiar czasów za pomocą stopera

Zwykły pomiar:

C Start, C Stop, C Restart, C Stop, A Zero

Międzyczas:

C Start , A Międzyczas SPL wyświetlane, A dalszy pomiar, C stop, A zero

Dwa finisze:

C start, A międzyczas pierwszy finisz, pierwszy czas, C stop drugi finisz, A dalszy pomiar, drugi czas, A zero5. Drugi czas

Tryb Dual Time umożliwia śledzenie godziny w innej strefie czasowej. Sekundy zliczane w trybie Dual Time są

zsynchronizowane z sekundami zliczanymi w trybie Timekeeping.Aby ustawić godzinę w innej strefie czasowej

1. Naciskając przycisk B wejść w tryb Dual Time.

2. Przytrzymać wciśnięty przycisk A do momentu aż zacznie migać ustawianie godziny, co wskazuje na aktywność

ekranu ustawiania.

3. Naciskanie przycisku B powoduje przesuwanie wyboru pomiędzy godziną a minutami.

4. Gdy dane ustawienie miga, naciskanie przycisku C powoduje zwiększanie wartości. Dłuższe przytrzymywanie

wciśniętego przycisku C powoduje szybsze przewijanie wartości.

Nacisnąć przycisk A dla wyjścia z ekranu ustawiania.


6. Podświetlanie

Państwa zegarek jest wyposażony w elektroluminescencyjne podświetlenie, pozwalające na odczytywanie jego tarczy

nawet w całkowitej ciemności.

Aby podświetlić wyświetlacz zegarka

Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku L powoduje podświetlenie wyświetlacza.

Jako czas aktywności podświetlenia można wybrać 1,5 lub 3s.

Aby określić czas aktywności podświetlenia

Naciśnięcie w trybie Timekeeping i przytrzymanie przez około 2 sekundy wciśniętego przycisku C powoduje cykliczne

przełączanie czasu aktywności podświetlenia pomiędzy dwoma wartościami: 3 sekundy i 1,5 sekundy.

Naciskanie przycisku C powoduje również przełączanie pomiędzy

12-godzinnym a 24-godzinnym wskazaniem czasu.

W przypadku wybrania trybu 3 sekund, jego wskaźnik jest widoczny na wyświetlaczu we wszystkich trybach.

Aby ochronić pojemność elektryczną baterii, tryb 3 sekund zostaje automatycznie przełączony na tryb 1,5 sekundy po około

siedmiu godzinach od momentu jego załączenia.

Aby kontynuować korzystanie z trybu 3 sekund, wykonać powyższą procedurę ponownie.

Dodaj do ulubionych Zgłoś naruszenie regulaminu

Komentarze (0)


Aby dodać komentarz musisz się zalogować.


Brak komentarzy

Instrukcje od Lemon