Instrukcja obsługi lodówki TB 42a - Instrukcja.pl

Instrukcja obsługi lodówki TB 42a

Podobne instrukcje


Odsłon:  11963  Data dodania:  2009-06-17 13:43:41 
Czy ta instrukcja jest pomocna ?
Tagi:lodówka, TB, 42a

Opis:

Instrukcja obsługi lodówki TB 42a

 

 

Dziękujemy Państwu za zakup naszej lodówki, mamy nadzieję, że jej uniwersalność

pozwoli na optymalne wykorzystanie spełniające Państwa oczekiwania. W celu właściwego

korzystania z lodówki przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

 

 

Montaż

Urządzenie jest przystosowane do tzw. montażu panelowego polegającego na stałym umocowaniu listwy do której przykręcamy lodówkę w optymalnym miejscu pojazdu.

Zaleca się montaż w miejscu zapewniającym właściwą cyrkulację powietrza wokół

urządzenia w celu właściwego chłodzenia w trakcie pracy. Do lodówki dołączone są dwie

uniwersalne rączki montowane bardzo szybko w wyznaczonych punktach, umożliwiające przenoszenie urządzenia w celu Np. podłączenia do innego źródła zasilania.

 

 

W celu właściwego podłączenia elektrycznego używaj wyłącznie oryginalnych wtyczek

oraz przewodów do gniazd zasilających/komplet w każdym urządzeniu/.Nigdy nie wykonuj

żadnych czynności połączeniowych w momencie trybu pracy urządzenia.

 

 

W momencie uruchomienia urządzenia następuje samoczynny test ciekłokrystalicznego wyświetlacza polegający na jego kilkosekundowym pulsowaniu. Urządzenie posiada dwa główne menu : Machine status- status urządzenia oraz Programming menu- programowanie.

 

Opis przycisków wyświetlacza

Użytkownik ma do dyspozycji cztery przyciski służące do kontrolowania, uruchamiania

 oraz programowania lodówki.

 

UP- przegląd menu oraz podnoszenie wartości

DOWN- przegląd menu oraz obniżanie wartości

FNC- wyjście z menu

SET- udostępnianie ustawień, dostęp do menu, potwierdzanie ustawień

 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

 

Pozycja                                    Funkcja                                              Status

 

OUT                                        Relay 1                             ON-włącz, odłącz, aktywuj

(((●)))                                      Alarm                               ON-aktywny alarm

° C                                           Setpoint                            ON-pokazanie ustawień

 

Obsługa menu

Ustawienia menu mogą być dostępne przez krótkie naciśnięcie przycisku SET(Machine status w menu), lub przez naciśnięcie przycisku set przez 5 sekund(Menu programowania).

W celu przeglądania funkcji menu należy nacisnąć przycisk SET jeden raz, umożliwia nam przegląd wszystkich dostępnych funkcji urządzenia. W przypadku braku użycia przez czas dłuższy niż 15 sekund przycisków lub jednokrotnego naciśnięcia przycisku FNC urządzenie powraca do parametrów trybu uruchomienia .

 

Status urządzenia

W celu skorzystania z menu status urządzenia przyciskamy raz przycisk SET jeśli wcześniej nie programowaliśmy żadnego alarmu zacznie on pulsować na wyświetlaczu.

Używając przycisków UP- ^ i DOWN- v mamy możliwość zapoznania się z każdym folderem menu, w chwili ustawienia żądanego parametru naciskamy przycisk SET w celu potwierdzenia ustawień, jeśli w czasie 15 sekund od momentu zaprogramowania naciśniemy

UP-^ lub DOWN-v powrócimy do poprzedniego statusu. Jeśli na wyświetlacz pokaże się napis LOC nie mamy w danej chwili możliwości zmiany zaprogramowanych funkcji.

 

Menu programowania

W celu wejścia w system menu przyciśnij przycisk SET/nie dłużej niż 5 sekund/.

Istnieje możliwość ustawienia indywidualnego hasła dostępu do menu określanego w menu

Symbolem PA1, jednak w standardowym ustawieniu hasło nie jest wymagane. W celu ustawienia hasła należy w menu ustawień znaleźć folder DiS przy pomocy którego możemy

ustalić hasło dostępu, jeżeli hasło zostanie uruchomione jego podanie będzie potrzebne przy każdej próbie zmiany parametrów ustawień urządzenia, pozwala jednak na swobodne przeglądanie folderów menu. Każda akceptacja hasła potwierdzana będzie na wyświetlaczu symbolem PA1. W celu wprowadzenia ewentualnego hasła należy przed każdym wprowadzeniem użyć przycisku SET. Całość programowania żądanych parametrów wykonujemy przy pomocy przycisków: UP, DOWN, SET, FNC opisanych  szczegółowo powyżej w niniejszej instrukcji obsługi. W trakcie użytkowania urządzenia na wyświetlaczu

cyfrowym istnieje możliwość wskazania błędu E 1 spowodowanego niewłaściwą cyrkulacją

powietrza, niewłaściwym użytkowaniem bądź też awarią systemu sterującego.

W celu wstępnego zdiagnozowania błędu należy sprawdzić ”kryteria” niezbędne do właściwego funkcjonowania lodówki i spróbować włączyć i wyłączyć urządzenie.

Jeśli powyższe czynności nie spowodują powrócenia do właściwego trybu pracy i lodówka nadal będzie wskazywać na wyświetlaczu błąd E1 należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu ewentualnej pomocy technicznej.

 

Zaleca się wyłączyć i włączyć lodówkę gdy zmienia się konfigurowanie parametrów urządzenia, dzięki temu zapobiegamy opóźnieniom czasu reakcji oprogramowania

 

Przechowywanie produktów

 

Nie należy wstawiać do lodówki ciepłych potraw. Ustawiać produkty w taki sposób, by zapobiec ich ewentualnym uszkodzeniom podczas jazdy samochodem. W trakcie korzystania z lodówki upewnić się, ze przykrywa jest idealnie zamknięta. Ograniczyć do minimum czas otwarcia klapy. Kiedy urządzenie nie jest używane, pozostawić otwartą klapę w celu wentylacji.

 

Rozmrażanie lodówki

 

Gdy warstwa lodu przekroczy 4 mm konieczne będzie rozmrożenie lodówki.

Urządzenie poza trybem automatycznego rozmrażania posiada również funkcję

rozmrażania manualnego polegającego na wciśnięciu przez 5 sekund przycisku UP.

W momencie braku możliwości skorzystania z tej funkcji na wyświetlacz trzykrotnie

będzie „pulsować” wskazanie aktualnej wartości temperatury, wskazując niewykonanie

zaprogramowanej czynności. Istnieje możliwość ponownego skorzystania z omawianej

funkcji po wyłączeniu i ponownym włączeniu lodówki.

 

Konserwacja

 

Zalecane jest regularne mycie wnętrza lodówki za pomocą sody oczyszczonej rozpuszczonej w letniej wodzie. Nie stosować detergentów, mydła, ani produktów, które mogą zarysować powierzchnię. Po umyciu lodówki spłukać powierzchnię czystą wodą i dokładnie osuszyć. Nie wolno zostawiać produktów żywnościowych w wyłączonej lodówce, należy również pamiętać o uchylaniu przykrywy wyłączonego urządzenia w celu wentylacji wnętrza.

 

Serwis

 

Zanim zwrócą się Państwo do serwisu technicznego, prosimy sprawdzić:

 

a) czy urządzenie jest podłączone do prądu

b) czy podłączenie i bieguny są prawidłowe

c) czy nie ma ograniczenia w przepływie powietrza przez otwory wentylacyjne

d) czy urządzenie nie stoi zbyt blisko źródła ciepła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY UDANEGO KORZYSTANIA Z LODÓWKI

AUTO-MIX

ul. 3 MAJA 70A

34-240 JORDANÓW

TEL. 0-18 2 675-675

www.auto-mix.pl

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Dodaj do ulubionych Zgłoś naruszenie regulaminu

Komentarze (0)


Aby dodać komentarz musisz się zalogować.


Brak komentarzy

Instrukcje od ab18m