SZATKOWNICA SZ-40 - Instrukcja.pl

SZATKOWNICA SZ-40

1. Szatkownica kapusty typ SZ - 40 służy do szatkowania kapusty na jednolitą krajankę z przeznaczeniem na surówki i kwaszonki. Można również wykorzystywać ją do rozdrabniania innych warzyw na wiórki o różnej wielkości na tarczach, które stanowią dodatk

Odsłon:  2153  Data dodania:  2017-02-24 12:02:50 
Czy ta instrukcja jest pomocna ?
Tagi:SZ-40

Opis:

INSTRUKCJA

OBSŁUGI  I  BHP  SZATKOWNICY KAPUSTY

TYP SZ-40 "KRUSZEC"

 

 

I. PRZEZNACZENIE I DZIAŁANIE

  

1.  Szatkownica kapusty  typ SZ - 40 służy do szatkowania kapusty na jednolitą krajankę z przeznaczeniem na surówki i kwaszonki. Można również wykorzystywać  ją  do rozdrabniania innych warzyw na wiórki o różnej wielkości na tarczach, które stanowią dodatkowe  wyposażenie . Natomiast po zastosowaniu dodatkowego wyposażenia, może stać się uniwersalną krajalnicą, wiórkownicą lub tarką.

Szatkownica jest przeznaczona dla gospodarstw rolniczych lub małych zakładów przetwórczych. Maszyna zapewnia krajankę o wysokiej jakości, a także jest prosta w obsłudze oraz odznacza się wysoką trwałością. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, składa się z metalowego korpusu, silnika, przekładni pasowej napędzającej wał, na którym umieszczona jest tarcza robocza, wyposażona w 5 noży o spiralnej krawędzi cięcia, która zapewnia stały, optymalny kąt cięcia w każdym miejscu pracy. Nad tarczą znajduję się kosz zasypowy, natomiast pod tarczą znajduję się rynna, po której zsuwa się krajanka.

 

2. Szatkownicę kapusty  może obsługiwać tylko jeden pracownik uprzednio   przeszkolony  z zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy na stanowisku oraz posiadający  aktualne orzeczenie  lekarskie  stwierdzające brak  przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Obsługujący powinien szczegółowo i ze zrozumieniem zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) i instrukcją obsługi producenta .

 

 

II. OBSŁUGA MASZYNY.

 

   1.Przygotowanie do pracy.

 

   Obsługujący szatkownicę  powinien:

 

-          zapoznać się szczegółowo i ze zrozumieniem i opisem elementów obsługi /Załącznik Nr 1/,

-          sprawdzić przed każdym uruchomieniem ,czy maszyna posiada wszystkie osłony niezbędne do ochrony pracy operatora,

-    przed każdym uruchomieniem dokładnie obejrzeć ,czy wszystkie elementy są  sprawne technicznie i właściwie zamontowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek zabrania się uruchamiania szatkownicy.

-          sprawdzić przed każdym rozpoczęciem pracy działanie wszystkich urządzeń ochronnych,

-          sprawdzić , czy narzędzia robocze (tnące) są ostre,

-   sprawdzić , czy  tarcza robocza była pewnie zamontowana na wałku napędowym    szatkownicy

-     sprawdzić ,czy przestrzeń pracy szatkownicy  nie jest zastawiona zbędnymi przedmiotami. Szatkownica SZ-40 dla prawidłowej pracy wymaga od 6 do 10 m2 powierzchni roboczej i stabilnego podłożą ,

-       sprawdzić  stan instalacji elektrycznej i uziemienia, oraz prawidłowość podłączenia przewodu zasilającego z wtyką  3- fazowego / 6 /

-    przygotować warzywa do wielkości przestrzeni roboczej w zespole roboczym /1/                 ( w przypadku większych główek należy je podzielić na mniejsze,

 

 

 

 2. Uruchomienie i obsługa.

 

 Obsługujący szatkownicę powinien:

 

Pole tekstowe: I-   podłączyć kabel zasilający z wtyką 3-fazowy  /6/ do gniazda wtykowego  zainstalowanego  na ścianie w pobliżu maszyny,

-   włączyć pracę silnika  przyciskiem zielonym „START”        zainstalowanym                          na panelu sterowniczym maszyny  /3/ ,

-   warzywa przeznaczone do rozdrobnienia, cięcia wkładać do przestrzeni roboczej /1/,

 zwrócić uwagę, aby podczas rozdrabniania nie dostały się do przestrzeni roboczej /1/  twarde przedmioty (metal, kamienie, piasek) i inne zanieczyszczenia,

-    w przypadku zawieszenia się ciętych warzyw w przestrzeni roboczej popychać je tylko popychaczem,

-    zwrócić  uwagę na równomierne odbieranie (zsypywanie) krajanki i nie dopuszczać do zatkania otworu zsypowego

 

 

   3. Czynności po zakończonej pracy.

 

Po zakończeniu pracy  szatkownicy  należy:

Pole tekstowe: 0  

           -  wyłączyć pracę silnika  przyciskiem czerwonym „STOP”          zainstalowanym                           na panelu  sterowniczym  maszyny  /3/ ,

     -   odłączyć kabel zasilający z wtyką 3-fazowy  /6/ z gniazda wtykowego    zainstalowanego  na ścianie w pobliżu maszyny,

     -  zdemontować tarczę tnącą  z zespołu roboczego /1/ . Przy demontażu tarczy tnącej należy posłużyć się kluczem płaskim S 17 oraz kluczem imbusowym 6 mm. Najpierw kluczem S 17 należy odkręcić dwie śruby M8 mocujące kosz zasypowy, następnie wkrętakiem należy odkręcić wkręt mocujący zaślepkę tarczy, następnie  wykorzystując klucz imbusowy odkręcamy dwie śruby dociskowe zabezpieczające tarcze.

Po wykonaniu powyższych czynności należy delikatnie, ruchami wahadłowymi, zdjąć tarcze z czopa wału. W czasie demontażu obchodzić się ostrożnie z tarczami, gdyż ostrza mogą spowodować skaleczenie.

W razie problemów ze zdjęciem tarczy zabrania się uderzania.

 

 

UWAGA!

Przed rozpoczęciem demontażu tarczy należy upewnić się ze maszyna jest odłączona od zasilania.

 

-   usunąć resztki poszatkowanej   kapusty z tarczy tnącej i zwężki stożkowej przy pomocy szmatki, szczotki lub strumieniem wody – wyłącznie po uprzednim zdemontowaniu w specjalnym, do tego celu przeznaczonym miejscu,

szatkownicę kapusty i tarczę tnącą umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynów do mycia, które ulegają biodegradacji, a następnie wytrzeć do sucha ,

-  powierzchnie zewnętrzne szatkownicy umyć wodą z dodatkiem płynów do mycia naczyń   ulegających biodegradacji,

      -  na zakończenie pracy dokładnie umyć posadzkę dookoła szatkownicy.

 

 

 

 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO I  HIGIENA  PRACY.

 

1.    Pracownik obsługujący szatkownicę  powinien:

 

- być przeszkolony z zakresu obsługi szatkownicy  przed rozpoczęciem pracy                     oraz poinformowany o warunkach bezpieczeństwa,

-   przed uruchomieniem maszyny upewnić się czy jej rozruch nie stwarza zagrożenia dla    bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu,

-   bezwzględnie przestrzegać kolejności uruchomienia maszyny,

-   być ubrany w czyste i higieniczne ubranie ochronne, zapewniające bezpieczną i  wygodną obsługę (dopasowany fartuch bez luźnych fragmentów z rękawami

dokładnie i ciasno opinającymi ręce). Dopuszcza się stosowanie przez obsługę gumowych rękawiczek,

-   produkty przeznaczone do rozdrabniania , cięcia wkładać do przestrzeni roboczej ,

-  dbać o utrzymanie wszystkich zespołów i mechanizmów w czystości i sprawności  technicznej,

-     kontrolować wkładane produkty i zwracać uwagę aby z produktami do rozdrabniania nie dostały się kamienie, twarde przedmioty i inne zanieczyszczenia,

- szatkownicę kapusty i tarczę tnącą myć po każdym użyciu ciepłą wodą z dodatkiem  płynów do mycia, które ulegają biodegradacji, a następnie wytrzeć do sucha,

-  zachować szczególną ostrożność przy myciu tarcz roboczych z nożami,

-  dbać oto , aby narzędzia robocze (tnące) były zawsze odpowiednio ostre.                            W  przypadku stępienia oddać do warsztatu mechanicznego w celu ich  naostrzenia.

-   w przypadku awarii lub ujawnienia niesprawności obieraczki należy natychmiast wyłączyć ją z ruchu i powiadomić przełożonego i odpowiednie służby techniczne  wieszając tablicę ostrzegawczą:

 

UWAGA!!! :   NIE  WŁĄCZAĆ  AWARIA 

    

2.    Pracownikowi obsługującemu szatkownicę  nie wolno:

 

-       zezwalać obsługiwać szatkownicę   osobom postronnym,

-       pozostawiać pracującej szatkownicy bez nadzoru,

-       używać  szatkownicy niezgodnie z przeznaczeniem,

-       samoczynnie dokonywać napraw , samowolnej przebudowy i zmian przy szatkownicy,

-       uruchamiać szatkownicy  technicznie niesprawnej ,

-       zastawiać zbędnymi przedmiotami strefy manipulacyjnej maszyny,

-       w trakcie obsługi szatkownicy noszenia ozdob dłoni np.: pierścionek bransoleta, łańcuszek, zegarek itp.,

-    wkładać  rąk do przestrzeni roboczej, popychania ręką kapusty w czasie szatkowania,

-    szatkowania warzyw mrożonych,

-    dotykać tarczy roboczej i innych części będących w ruchu,

-    wymiany tarczy z nożami na szatkownicy będącej pod napięciem

-   zdejmować  osłon w czasie pracy jak również pracy bez osłon,

-   dokonywać  napraw, dotykania elementów instalacji elektrycznej i silnika przed

wyjęciem wtyczki z gniazda wtykowego,

-       wkładania i wyjmowania wtyczki  z gniazda wtykowego mokrą ręką,

-       myć i  konserwacji szatkownicy będącej pod napięciem ,

-     myć szatkownicy strumieniem wody,

-       regulować naciągu pasów  klinowych przed odłączeniem  szatkownicy  z zasilania,

-       uruchamiać szatkownicy bez wbudowanymi w maszynę systemami bezpieczeństwa.

 

OPRACOWAŁ:                                    UZGODNIŁ:                                              ZATWIERDZIŁ:

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

 

OPIS

ELEMENTÓW  OBSŁUGI  SZATKOWNICY  KAPUSTY  

TYP SZ - 40 „KRUSZEC”

 

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół  roboczy Pole tekstowe: IPole tekstowe: 0Korpus Panel sterowniczy  / przycisk „START”          / przycisk „STOP”         / Silnik Zespół  napędowy    Przewód zasilający z wtyką   3-fazowy   ( 400V, 50Hz 
Dodaj do ulubionych Zgłoś naruszenie regulaminu

Komentarze (0)


Aby dodać komentarz musisz się zalogować.


Brak komentarzy

Instrukcje od sawjer58

SZATKOWNICA SZ-40

Od: sawjer58
Liczba wyświetleń: 2153