Opublikowano Dodaj komentarz

Badania medycyny pracy – co to jest?

Badania medycyny pracy – co to jest?

Większość z nas regularnie musi odwiedzać lekarza medycyny pracy, który poświadcza, że możemy bez przeciwskazań wykonywać dane obowiązki służbowe. Jest to kluczowe badanie dla naszych pracodawców oraz dla nas samych, ponieważ to lekarz medycyny pracy jest w stanie określić naszą zdolność roboczą w przypadku konkretnego stanowiska. Badania takie musza być wykonywane w regularnych odstępach czasowych oraz przez lekarzy, którzy mają do tego odpowiednie uprawnienia. Na czym polegają te badania?

Jak wygląda wizyta u takiego lekarza?

Do lekarza medycyny pracy bardzo często udajemy się już z konkretną karteczką od pracodawcy, dzięki której lekarz będzie w stanie określić niezbędne dla nas badania. Wizyta taka najczęściej rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego, w trakcie którego specjalista pragnie zrozumieć naszą sytuacją, zapoznać się z historią naszych chorób oraz ze specyfiką wykonywania konkretnego zawodu. W ten sposób lekarz dowiaduje się o zagrożeniach, które mogą być z nim związane. Po takim wywiadzie następują właściwe badania.

Przede wszystkim polegają one na pomiarze ciśnienia krwi oraz standardowym osłuchaniu klatki piersiowej. Wielu lekarzy wykonuje również morfologię, czyli tradycyjne badanie krwi. Jeżeli jest to wymagane, to lekarz medycyny pracy kieruje również pacjenta do konkretnych specjalistów. Najczęściej jest to okulista, który po badaniu wzroku pacjenta wystawia niezbędne zaświadczenie. Jest to konieczne w przypadku osób, które pracują w transporcie lub przy komputerze. Zakres badań oraz liczba wizyty u specjalistów związana jest przede wszystkim ze specyfiką danego zawodu i wymaganiami, które musi spełniać pracownik.

Dlaczego wykonujemy takie badania?

Wykonywanie okresowych badań u lekarza medycyny pracy to obowiązek, który spoczywa na każdym pracowników. Ich wykonanie należy do poleceń służbowych, dlatego musimy je zrobić. Brak badań w wyznaczonym terminie, może skutkować poważnymi konsekwencjami, ze zwolnieniem włącznie, ponieważ pracodawca nie będzie chciał się narażać. Wykonywanie obowiązków służbowych bez aktualnych badań medycyny pracy może być bardzo kosztowne zarówno dla pracownika oraz pracodawcy, dlatego obie strony powinny tego dopilnować.

W zależności od specyfiki wykonywanego zawodu, badania medycyny pracy odbywają się z różną częstotliwością, od roku, nawet do pięciu lat. Jest to uwarunkowane Kodeksem Pracy i w zgodzie z nim powinno być respektowane. Badania medycyny pracy są bardzo istotne, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie potwierdzić zdolność danej osoby do wykonywania określonego zawodu i w ten sposób uniknąć wypadków na stanowisku pracy lub innych niepożądanych zdarzeń. Wizyty u lekarza medycyny pracy powinny być dla nas standardem.

Dodaj komentarz