polityka prywatności - Instrukcja.pl

Polityka Prywatności

Ochrona informacji 

1. VABANK gromadzi dane użytkowników przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania serwisu przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

2. Wymagane dane podczas rejestracji obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login oraz hasło.

3. Podczas wizyty użytkownika na stronie instrukcja.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

4. Zebrane informacje VABANK będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług. VABANK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.

5. Dane użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z serwisu instrukcja.pl, Regulaminu forum lub naruszenia przepisów prawa, VABANK może udostępnić dane użytkownika organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości. 

Pliki cookies 

VABANK stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników serwisu. Dodatkowo dla wygody użytkowników oraz za ich przyzwoleniem w plikach cookie zapisywany jest email używany w formularzu logowania jako nazwa użytkownika. 

Zmiana danych 

VABANK umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie profilu użytkownika istnieje możliwość zmiany hasła dostępu, chęci otrzymywania newslettera, jego formatu oraz nazwy użytkownika wykorzystywanej do wyświetlania na stronach serwisu. 

Zmiany w polityce ochrony prywatności 

VABANK będzie informować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu. 

Podmiot zbierający dane 

Leszek Jochlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VABANK w Bytomiu, ul. Orląt Lwowskich 19/2, 41-902 Bytom, Polska