Komunikaty na wyświetlaczu komputera - CITROEN C5 - Instrukcja.pl

Komunikaty na wyświetlaczu komputera - CITROEN C5

Komunikaty na wyświetlaczu komputera

Podobne instrukcje


Odsłon:  17979  Data dodania:  2015-09-17 18:33:41 
Czy ta instrukcja jest pomocna ?
Tagi:citroen, C5

Opis:

Komunikaty na wyświetlaczu komputera - CITROEN C5
1 ABS system faulty - błąd systemu ABS, idzie w parze z Braking Fault
2 Active bonnet deployed - Odpalona aktywna maska (system ochrony potrąconych przechodniów, występuje np w Citroenie C6)
3 Active bonnet faulty - Awaria aktywnej maski
4 Airbag(s) faulty - awarie airbagów
5 Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty - błąd Air-bagu lub napinacza pasów bezpieczeństwa
6 Airbag(s) or seat belt(s) faulty - błąd Air-bagu lub pasów bezpieczeństwa
7 Ambient brightness sensor faulty - awaria automatycznych świateł
8 Anti-wander lane-crossing warning device faulty - Uszkodzenie urządzenia ostrzegającego o przekroczeniu pasa ruchu
9 Antypollution system fault - ogólny błąd pracy w którymś z systemów związanych z jakością spalin
10 Auto gearbox temperature too high - za wysoka temperatura automatycznej skrzyni biegów
11 Auto headlights setting faulty - błąd ustawienia automatycznych świateł
12 Auto. door locking deactivated - wyłączone automatyczne zamykanie drzwi
13 Automatic frequency lock - automatyczna regulacja częstotliwości (dotyczy radia)
14 Automatic frequency lock (RDS)deactivated - automatyczna regulacja częstotliwości (RDS) wyłączona
15 Automatic gearbox faulty - uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów
16 Automatic gearbox temperature too high - za wysoka temp oleju w skrzyni automatycznej
17 Automatic handbrake activated - uruchomiony automatyczny hamulec ręczny
18 Automatic handbrake deactivated - Automatyczny hamulec ręczny nieaktywny
19 Automatic headlights - automatyczne światła (główne)
20 Automatic headlights activ. - automatyczne światła (główne) właczone
21 Automatic headlights deact. - automatyczne światła (główne) wyłączone
22 Automatic headlights deactivated - automatyczne światła (główne) nieaktywne
23 Automatic headlights setting faulty - awaria auto-świateł
24 Automatic windscreen wiper activated - automatyczne wycieraczki aktywne
25 Automatic windscreen wiper deactivated - automatyczne wycieraczki nieaktywne
26 Automatic wiping active - czujnik deszczu aktywowany ( dot. automatycznych wycieraczek)
27 Battery charge faulty - awaria alternatora
28 Battery low - niskie napięcie akumulatora
29 Bonnet open - otwarta maska
30 Boot mechanism not locked ! - mechanizm bagażnika niezabezpieczony (czyli zamknięty)
31 Boot open - otwarty bagażnik
32 Brake light bulb(s) faulty. - uszkodzenie żarówki(ek) świateł stopu
33 Brake pads worn - zużyte okładziny klocków hamulcowych
34 Braking system faulty - awaria systemu hamowania, często połączona z awarią
"ABS system fault"
35 Brightness sensor faulty. - uszkodzenie czujnika zmierzchu
36 Bulb(s) blown - przepalona(e) żarówka(i)
37 Call forwarding deactivated - przekazywanie rozmów nieaktywne ( dotyczy podłączonego telefonu)
38 Cannot read CDs - nie można odczytać płyty CD
39 CD changer empty - pusta zmieniarka płyt CD
40 CD changer not available - niedostępna zmieniarka płyt ( może być zablokowana ?)
41 CD changer temperature too high - za wysoka temperatura zmieniarki CD
42 Check tyre pressure and reinitialize - sprawdzić cisnienie opon i powtórnie zainicjować (zaprogramować ?)
43 Check tyre pressure. - Sprawdź ciśnienie w oponach
44 Child safety activated - System bezpieczeństwa dzieci aktywowany
45 Child safety deactivated - System bezpieczeństwa dzieci wyłączony
46 Coolant level low - niski poziom płynu chłodzącego
47 Cruise control activation impossible: enter speed - aktywacja tempomatu niemożliwa: wprowadz wartość
48 Cruise control faulty - awaria tempomatu
49 Cruise control not possible: speed low - tempomat - ustawienie prędkości niemożliwe; zbyt niska prędkość
50 Current speed too high - bieżąca prędkość zbyt wysoka (dla aut z tempomatem)
51 Depollution system fault - ogólny błąd zwiazany z poprawą jakości spalin (patrz także Antipollution system fault)
52 Diagnosis complete - (Auto)diagnostyka
53 Diagnosis in progress... - (Auto)diagnostyka w toku...
54 Diagnosis OK - (Auto)diagnostyka w porządku
55 Diagnosis underway... - trwa diagnostyka...
56 Diesel particle filter additive level low - niski poziom dodatku (płynu) do filtra cząstek stałych (FAP)
57 Dipped beam bulb(s) faulty - uszkodzona(e) żarówka(i) świateł mijania
58 Direction indicator(s) faulty - uszkodzony(e) kierunkowskaz(y)
59 Directional headlight(s) faulty - uszkodzenie świateł kierunkowych
60 Discharge lamp(s) defective. - uszkodzenie lamp wyładowawczych (tzw. ksenonów)
61 Door(s) open - drzwi otwarte
62 Doors locked - drzwi zablokowane
63 Driver's seatbelt not fastened - nie zapięty pas kierowcy
64 Driving school pedals indication - wskazanie pedałów samochodu do nauki jazdy ??
65 Economy mode active - tryb zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem
66 Engine antipollution system faulty. - awaria katalizatora lub FAP ?
67 Engine level coolant too high - zbyt wysoki poziom cieczy chłodzącej
68 Engine management system faulty. - awaria komputera silnika
69 Engine oil level low - niski poziom oleju w silniku
70 Engine oil pressure low - niskie ciśnienie oleju w silniku
71 Engine oil temp too high - Za wysoka temperatura oleju w silniku
72 Engine overheating - przegrzanie silnika
73 ESP system deactivated - wyłączony system ESP
74 ESP/ASR system faulty - awaria systemu ESP/ASR
75 F. seat belt(s) not fastened! - niezapięte przednie pasy bezpieczeństwa
76 FAP additive level low - niski poziom dodatku (płynu) FAP
77 Fault :load-shedding in progress - błąd: trwa zrzucanie obciążenia (prawdopodobnie dotyczy odcięcia zasilania do niekrytycznych systemów) ???
78 Faulty suspension max speed 90 km/h (50 mph). - uszkodzenie zawieszenia - max prędkość 90 km/h
79 Fog lamp bulb(s)faulty - przepalona żarówka przeciwmgielna
80 Foglight bulb(s) faulty - przepalona żarówka przeciwmgielna
81 Folding roof mechanism faulty - uszkodzenie mechanizmu składania dachu
82 Front left hand door open - otwarte przednie lewe drzwi
83 Front parking asst. system faulty. - uszkodzenie przedniego systemu wspomagania parkowania
84 Front passenger seatbelt fastened - pas przedniego pasażera zapięty
85 Front passenger seatbelt not fastened - niezapięty pas przedniego pasażera
86 Front passenger seatbelt unfastened - niezapięty pas przedniego pasażera
87 Front right hand door open - otwarte przednie prawe drzwi
87 Front right hand door open - otwarte przednie prawe drzwi
88 Front seatbelts not fastened - niezapięte przednie pasy
89 Fuel circuit deactivated - obieg(?) paliwa nieaktywny
90 Fuel filler flap not locked - niezamknięta pokrywa wlewu paliwa
91 Fuel level low - niski poziom paliwa
92 Fuel tank not locked - nie zamknięty zbiornik (korek wlewu) paliwa
93 Fuel used change in progress - trwa przełączanie na alternatywne paliwo (LPG/benzyna?)
94 Gearbox faulty - awaria skrzyni biegów
95 Handbrake cable fault auto handbrake activated - uszkodzona linka ręcznego aktywny automatyczny hamulec
96 Handbrake faulty - awaria hamulca ręcznego
97 Handbrake off - hamulec ręczny "zwolniony"
98 Handbrake on - hamulec ręczny "zaciągnięty"
99 Hands free starting system faulty - uszkodzenie systemu zdalnego uruchamiania pojazdu
100 High speed, check tyre pressures - wysoka prędkość, sprawdź ciśnienie w oponach
101 Hydraulic suspension pressure faulty - niewłaściwe ciśnienie zawieszenia (hydro)pneumatycznego
102 Ice alert - ryzyko gołoledzi, oblodzenia
103 Ignition key left in - informacja że nie wyjęliśmy kluczyka
104 Immobilizer faulty - błąd immobiliser-a
105 L. hand brake light bulb fault. - uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
106 Lane monitoring deactivated. - wyłączone śledzenie pasa ruchu
107 Lane monitoring inactive. - nieaktywne śledzenie pasa ruchu
108 Lane monitoring system deactivated - wyłączony system śledzenia pasa ruchu
109 Lane-crossing warning system faulty. - błąd systemu ostrzegania o przekroczeniu pasa ruchu
110 Left hand brake light bulb faulty. - uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
111 Left hand reversing light bulb faulty. - uszkodzenie lewej żarówki świateł cofania
112 Left rear sliding door faulty - awaria przesuwanych drzwi (to na pewno nie dotyczy)
113 LPG fuel refused - odrzucone żądanie przełączenia na LPG (dotyczy inst.gazowych)
114 LPG in use - LPG w użyciu (dotyczy inst.gazowych)
115 LPG system faulty - awaria (błąd) układu LPG (dotyczy inst.gazowych)
116 Main beam bulb(s) faulty - uszkodzenie żarowek świateł drogowych
117 Min level LPG - niski poziom LPG (dotyczy inst.gazowych)
118 Mobile deflector faulty - uszkodzenie ruchomego spoilera / wlotu powietrza ?
119 More than one door open. - otwarte więcej niż jedne drzwi
120 No bulb blown. - brak przepalonych żarówek
121 No CD changer magazine - brak magazynku CD w zmieniarce
122 No cruise control: speed low. - brak tempomatu: niska prędkość
123 No door open. - brak otwartych drzwi
124 No warning present. - brak ostrzeżeń
125 None of rear passenger seatbelts fastened. - Żadne z tylnych pasów nie są zapięte
126 Oil level low - niski poziom oleju
127 Oil pressure low - zbyt niskie ciśnienie oleju
128 Operation impossible : cassette not locked. - operacja niemożliwa: kaseta nie zatrzaśnięta
129 Operation impossible : screen open. - operacja niemożliwa: otwarte okno / żaluzja ?
130 Operation impossible: lock roof - czynność niemożliwa - zablokowany dach
131 Operation of roof impossible: boot open - praca dachu niemożliwa - otwarty bagażnik ( dot.modeli typu cabriolet)
132 Operation of roof impossible: screen not in place - praca dachu niemożliwa, (okno?) nie jest na właściwym miejscu ( dot.modeli typu cabriolet)
133 Operation of roof impossible: speed too high - praca dachu niemożliwa - zbyt duża prędkość ( dot.modeli typu cabriolet)
134 Overtaking assistance faulty. - uszkodzenie wspomagania wyprzedzania
135 Overtaking assistance system faulty - uszkodzenie systemu wspomagania wyprzedzania
136 Parking assistance system faulty - awaria systemu parkingowego (zbliżeniowego)
137 Parking asst. system deactivated. - system parkingowy wyłączony
138 Parking lamps activated - aktywne oświetlenie parkingowe
139 Parking lights activated. - włączone światła parkingowe
140 Passenger airbag switched off. - wyłączona poduszka pasażera
141 Passenger's airbag deactivated - wyłączona poduszka (Air-bag) pasażera
142 Power steering faulty - awaria układu wspomagania kierownicy
143 Press footbrake and set gear lever to 'N' - wcisnąć hamulec (zasadniczy) i ustawić bieg na pozycję N (neutral)
144 Prolonged starting in progress. - trwa przedłużona procedura uruchamiania
145 Puncture(s) in tyres detected - wykryto przebicie opony
146 Put auto box in 'P' position. - ustaw bieg skrzyni automatycznej w położeniu 'P'
147 Put automatic gearbox in 'P' position - ustaw (automatyczną) skrzynię biegów w pozycji P
148 R. hand brake light bulb fault. - uszkodzenie prawej żarówki świateł stopu
149 Rain sensor faulty - awaria czujnika deszczu
150 RDS activated - RDS aktywny (Radio Data System)
151 Rear cent. passenger seatbelt unfastened - nie zapięte pasy "tylnego środkowego" pasażera
152 Rear cent. pass. seatbelt fastened. - zapięty pas tynego środkowego pasażera
153 Rear left hand door open. - otwarte tylne lewe drzwi
154 Rear LH & CENT pass. seatbelts fastened. - zapięte tylne pasy pasażera: lewy i środkowy
155 Rear LH & RH pass. seatbelt is fastened. - zapiete tylne pasy pasażera: lewy i prawy
156 Rear LH passenger seatbelt fastened. - zapięty pas tylnego lewego pasażera
157 Rear LH passenger seatbelt unfastened - nie zapięte pasy "tylnego lewego" pasażera
158 Rear LH passenger seatbelt unfastened. - niezapięte pasy tylnego lewego pasażera
159 Rear LH sliding door faulty. - uszkodzenie tylnych lewych drzwi przesuwnych
160 Rear parking asst. system faulty. - uszkodzenie tylnego systemu wspomagania parkowania
161 Rear passenger seatbelts fastened. - zapięte pasy tylnych pasażerów
162 Rear RH & CENT pass. seatbelts fastened. - zapięte pasy tylnych pasażerów: prawy i srodkowy
163 Rear RH pass seatbelt unfast. - niezapięty pas tylnego prawego pasażera
164 Rear RH pass. seatbelt fastened. - zapięty pas tylnego prawego pasażera
165 Rear RH passenger seatbelt unfastened - nie zapięte pasy "tylnego prawego" pasażera
166 Rear RH passenger seatbelts fastened. - zapięte pasy tylnego pasażera
167 Rear right hand door open. - otwarte tylne prawe drzwi
168 Rear screen open. - otwarte tylne okno ?
169 Rear seatbelts fastened. - zapięte tylne pasy
170 Rear. LH pass. seatbelt fastened. - zapięty tylny lewy pas pasażera
171 Regional stations preference(REG) mode activated - włączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
172 Regional stations preference(REG) mode deactivated - wyłączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
173 Reminder: Lane monitoring inactive - Przypomnienie: nieaktywny system śledzenia pasa ruchu
174 Remote control battery flat - padnięta bateria w pilocie
175 Remote control battery low - słaba bateria w pilocie
176 Remote control not detected - pilot nie został wykryty
177 Remote control of battery is spent - bateria w pilocie zużyta
178 Reversing light bulb(s) faulty - uszkodzenie żarówki(ek) cofania
179 Right hand brake light bulb faulty - przepalona żarówka prawego "STOP"-u
180 Right hand reversing light bulb faulty - uszkodzenie prawej żarówki cofania
181 Right rear sliding door faulty - Awaria (odsuwanych) tylnych prawych drzwi (P806)
182 Risk of black ice - ryzyko gołoledzi, oblodzenia
183 Risk of FAP clogging - ryzyko zatkania się filtra FAP
184 Risk of ice. - ryzyko wystąpienia gołoledzi
185 Risk of particle filter clogging - ryzyko zatkania się filtra cząstek stałych
186 Roof frame fault - awaria ramy dachu
187 Roof mechanism faulty. - uszkodzenie mechanizmu dachu
188 Roof mechanism not locked - mechanizm dachu niezabezpieczony
189 Roof open. - dach otwarty
190 Roof operation - mechanizm dachu w użyciu
191 Roof operation complete - zamknięcie / otwarcie dachu ukończone
192 Roof operation impossible: boot net not in position. - niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : siatka w bagażniku w złym połozeniu
193 Roof operation impossible: boot open. - niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : otwarty bagażnik
194 Roof operation impossible: cassette not locked - praca dachu niemożliwa - niezablokowana kaseta(?)
195 Roof operation impossible: external temperature low - praca dachu niemożliwa - niska temperatura zewnętrzna
196 Roof operation impossible: Lock roof. - praca dachu niemożliwa - zatrzaśnij dach ?
197 Roof operation impossible: roof locked - praca dachu niemożliwa - dach zablokowany
198 Roof operation impossible: screen open - praca dachu niemożliwa - otwarty szyberdach ?
199 Roof operation impossible: speed too high. - praca dachu niemożliwa: za wysoka prędkość
200 Roof operation incomplete - nie ukończone zamykanie/otwieranie dachu
201 Screen washer fluid level low - niski poziom płynu do spryskiwaczy
202 Seat belt(s) fastened. - pasy bezpieczeństwa zapięte
203 Seatbelt(s) not fastened - nie zapięte pasy kierowcy
204 Self locking doors activated - automatyczne blokowanie drzwi aktywne
205 Self locking doors deactivated - automatyczne blokowanie drzwi nieaktywne
206 Shock sensor faulty - awaria czujnika wstrząsu
207 Side airbag faulty - awaria bocznych Air-bagów
208 Sidelight bulb(s) fault - przepalona żarówka postojowa
209 Sidelights left on - zostawione światła włączone
210 SIM Card missing or poorly inserted - brak lub niewłaściwie włożona karta SIM
211 Space measuring system faulty - błąd pomiaru systemu zbliżeniowego
212 Sport suspension mode activated - tryb zawieszenia sportowego aktywny
213 Start impossible: unlock steering - uruchomienie niemożliwe: odblokuj kierownicę
214 Starting phase has failed (consult handbook) - Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem (skonsultuj się z instrukcją)
215 Starting phase has failed. - Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem
216 STOP - START faulty. - awaria systemu Stop & Start (system automatycznie wyłączający silnik w korkach, występuje np.. w Citroenie C2)
217 Stop & Start activated - system Stop & Start włączony
218 Stop & Start available. - dostępny system Stop & Start
219 Stop & Start deactivated - system Stop & Start wyłączony
220 Stop & Start deferred - uruchomienie systemu Stop & Start odłożone na później
221 Stop lamp test: brake gently - test świateł stopu: zahamuj delikatnie
222 STOP; START system faulty - awaria systemu Stop & Start
223 Suspension faulty - awaria układu zawieszenia
224 Suspension faulty max v speed :90 km/h - awaria zawieszenia; max prędkość 90km/h
225 Suspension pressure faulty - błąd (niewłaściwe) ciśnienia zawieszenia
226 Top up engine coolant level - kontrolka minimalnego poziomu płynu chłodzącego, dolej płynu
227 Traffic message(TA) mode activated - informacja o korkach aktywowana
228 Traffic message(TA) mode deactivated - informacja o korkach nieaktywna
229 Tyre pressure normal. - ciśnienie w oponach w normie
230 Tyre pressure not monitored. - wyłączone śledzenie ciśnienia w oponach
231 Tyre pressure to low - za małe ciśnienie w oponach, dla samochodów z czujnikami ciśnienia
232 Tyre pressure(s)not monitored - ciśnienie opon nie jest monitorowane
233 Tyre puncture(s) detected - wykryto przebicie opony
234 Unblock disel filter - zapchany filtr FAP
235 Use Stop & Start - użyj systemu Stop & Start
236 Stop & Start available - Stop & Start dostępny
237 Water in diesel filter. - woda w filtrze oleju napędowego
238 Water presence in the diesel filter - stwierdzona obecność wody w filtrze oleju napędowego (diesel)
239 X seatbelts attached - zamontowane pasy 3-punktowe
Dodaj do ulubionych Zgłoś naruszenie regulaminu

Komentarze (0)


Aby dodać komentarz musisz się zalogować.


Brak komentarzy

Instrukcje od Spider1sly